Dil seçimi

Müxbir Əlaqələr

Nostro Hesab

Valyuta

SWIFT BIC

Hesab Nömrəsi

SWIFT

Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı

AZN

NABZAZ2C
NABZAZ2X

AZ42NABZ01350100000000095944

TCZBAZ22

USD

AZ61NABZ01350200000000095840

EUR

AZ87NABZ01350200000000095954:

Ziraat Bank Türkiyə

TRY

TCZBTR2A

TR720001000864999031725006

TCZBAZ22

USD

TR450001000864999031725007

EUR

TR180001000864999031725008

GBP

TR880001000864999031725009

Banco de Sabadell Ispaniya

USD

BSABESBB

901012242

TCZBAZ22

EUR

901012243