İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti

 

 
       
Hesabat tarixi:     31/03/2021      
       
  kredit departamenti (AZN) İri kredit borclarının məcmu kapitala nisbəti  
iri kredit borclarının məbləği 107869039,242 1.51