Avtomobil krediti

Müştəriyə qarşı tələblər

 
  • Azərbaycan vətandaşı, yaşamaq və çalışmaq icazəsi olan və əsas iş yeri Azərbaycanda olan Türkiyə Respublikası vətəndaşları kredit götürə bilər.
  • Kredit vermək üçün minimum 22 yaş həddi müəyyən edilmişdir. Kreditin bağlanma tarixi borcalanın təqaüd yaşını keçməməlidir.

Kreditin Məbləği

Kreditin rəsmiləşdirilməsi anında istehsal tarixi bir il və bir ildən az olan avtomobil nəqliyyat vasitəsinin qiyməti 30 (otuz) min manatdan artıq olduqda kredit məbləği əldə edilən avotombilin dəyərinin maksimum 60% çox olmamalıdır.

Kreditin rəsmiləşdirilməsi anında istehsal tarixi bir il və ya bir ildən az olan avtomobil nəqliyyat vasitəsinin qiyməti 30 000 manat və ondan az olduqda kreditin məbləği əldə edilən avtomobilin dəyərinin 50%-dən çox olmamalıdır.

Avtomobil nəqliyyat vasitəsinin qiymətindən asılı olmayaraq kreditin rəsmiləşdirilməsi anında istehsal tarixi bir ildən çox olan avtomobil nəqliyyat vasitələri üzrə kreditin məbləği, avtomobil nəqliyyat vasitəsinin dəyərinin 20%-dən çox olmamalıdır

Təminat

Əldə edilən avtomobil təminat qismində çıxış edir. Xarici vətəndaşlardan ayrıca zamin tələb edilməkdədir.

Müddət

Maksimum 36 ay

Ödəniş forması

Aylıq annuitet