Şəxsi məqsədlər üçün nəzərdə tutulan istehlak krediti

Müştəriyə qarşı tələblər

  • Azərbaycan vətandaşı, yaşamaq və çalışmaq icazəsi olan və əsas iş yeri Azərbaycanda olan Türkiyə Respublikası vətəndaşları kredit götürə bilər.
  • Kredit vermək üçün minimum 22 yaş həddi müəyyən edilmişdir. Kreditin bağlanma tarixi borcalanın təqaüd yaşını keçməməlidir.

Kredit məbləğinə uyğun təminat tələbləri

25 000 AZN və ya məbləğin xarici valyutada ekvivalenti - ən az 1 fiziki şəxs zamin

25 000 AZN – 50.000 AZN və ya məbləğin xarici valyutada ekvivalenti ( A Qrup reytinqli müştərilərə 100.000 AZN-ə qədər)- qızıl və/ və ya daşınmaz əmlak və/ və ya ən az 2 şəxs zamin

50.000 AZN və çox məbləğlər və ya məbləğin xarici valyutada ekvivalenti- qızıl və/ və ya daşınmaz əmlak. Zamin Azərbaycan və/ və ya Türk vətəndaşı olmalıdır.

Müddət

Maksimum 36 ay

Ödəniş forması

Aylıq annuitet