Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat

 

Tarix 31/03/2021 (min manat)
   
Faizə həssas aktivlər  
 0-3 ay 53044,35
 3-6 ay 20956,63
 6-12 ay 52333,78
 12-24 ay 23715,11
 24-36 ay 19422,61
 36 aydan fazla 49625,08
CƏMİ 219097,55
   
Faizə həssas passivlər  
 0-3 ay 39028,99
 3-6 ay 19387,27
 6-12 ay 66055,58
 12-24 ay 13668,88
 24-36 ay 5567,35
 36 aydan fazla 8941,87
CƏMİ 152649,94
   
GAP  
 0-3 ay 14015,36
 3-6 ay 1569,36
 6-12 ay -13721,79
 12-24 ay 10046,23
 24-36 ay 13855,25
 36 aydan fazla 40683,21
   
Kumulyativ GAP  
 0-3 ay 14015,36
 3-6 ay 15584,72
 6-12 ay 1862,92
 12-24 ay 11909,15
 24-36 ay 25764,40
 36 aydan fazla 66447,61