Müstəqilliyimiz dönməz və əbədidir!

1991-ci il Oktyabrın 18-də “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul olunmuşdur və keçən 25 il ərzində ölkənin nailiyyətləri Azərbaycan xalqının böyük ümidləri və qətiyyətini nümayiş etdirdi. Müstəqilliyimiz dönməz və əbədidir!