Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi

   

Tarix:     31/03/2021

 

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği (AZN)  7 080 730,00
Cəmi kredit portfeli (AZN) 167 853 709,00
Xüsusi çəkisi (AZN)  4%