Faiz Subsidiyası

Girişimciliği Geliştirme Fonu ile işbirliğimiz çerçevesinde, müşterilerimize Fonun fonları pahasına, tercihli faiz sübvansiyonlu krediler sunuyoruz.

Faiz Sübvansiyonu faaliyet türü, 10 Mart 2020 tarihi itibariyle, pandemiden etkilenen bölgelerin ekonomik faaliyet türlerine dahil olan ticari kuruluşlar, gerekli gıda ve yemeklik buğday tedarikçilerinin yanı sıra mikro, tedarik ve işleme faaliyetlerinde bulunan asgari tüketim sepetinin bir parçası olarak temel gıda ürünleri, tarımsal işleme, küçük ve orta ölçekli girişimcilere sunulmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde, asgari tüketim sepeti için aşağıdaki işlenmiş ürünlerin üretimini yapan girişimcilerin, bu tür faaliyetler için hammadde temini ile bağlantılı olarak aldıkları krediler sübvanse edilmektedir:

  • Şeker;
  • Ayçiçek yağı;
  • Margarin;
  • Tereyağı;
  • Un; 
  • makarna ürünleri

Gerekli belgeler:

  • Ticari bir tüzel kişinin devlet sicilinden alıntı
  • Gerçek kişinin VKN'sinin hızı
  • yasal temsilcinin kimlik fotokopisi;