Korporativ Xidmətlər

Hesablaşma kassa əməliyyatları

Ziraat Bank Azərbaycan ASC olaraq müştərilərimizə aşağıdakı hesablaşma kassa əməliyyatları üzrə xidmət göstərməkdəyik.

  • Milli və xarici valyutada bank hesablarının açılması və aparılması;
  • Milli və xarici valyutada köçürmələr;
  • Konvertasiya əməliyyatları;
  • Hesab və əməliyyatlar üzrə arayış və çıxarışların, ödəmə sənədlərinin surətinin verilməsi;
  • Nağd pul vəsaitlərinin mədaxili və məxarici.
  • Müştərinin nağd pul vəsaitlərinin inkassasiyası
  • Türkiyə Ziraat Bankına göndərilən pul transferlərində ZFG ilə vaxt qazancı və sərfəli transfer haqqı