Şəxsi məqsədlər üçün nəzərdə tutulan istehlak krediti

İstehlak kreditləri

Vətandaşlıq

Azərbaycan Respublikası vətandaşları;

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq icazəsi olan və əsas iş yeri Azərbaycan Respublikası olan Türkiyə Respublikası vətəndaşları. 

Yaş həddi

minimal 22 yaş. Kredit müqaviləsinin bağlanma tarixi borcalanın təqaüd yaşını keçməməlidir.

Kreditin maksimal məbləği

250 000 AZN (xarici valyutada kreditlər yalnız bu məbləğin ekvivalenti qədərində və xarici valyutada gəliri olan müraciət sahiblərinə verilə bilər)

İllik faiz dərəcəsi

AZN valyutasında təqdim edilən kreditlər üçün 16 %-dən

Xarici valyutada təqdim edilən kreditlər üçün – 8%-dən

Maksimal müddət

48 ayadək (Türkiyə Respublikası vətəndaşlarına verilməsi nəzərdə tutulan kreditlərin maksimal müddəti müvəqqəti yaşayış icazəsinin bitmə müddəti + 12 ay ola bilər)

Geri ödəmə şərti

Aylıq Bərabər Ödənişlərlə (fərqli geri ödəmə şərti yalnız pul vəsaitinin girovu ilə təmin edilmiş kreditlər üçün tətbiq edilə bilər)

Gəlirlər üçün tələblər 

minimal əmək haqqı 1500 AZN

Komissiya

1%

Sığorta tələbi

Həyat sığortası

Kredit məbləğinə görə təminat şərtləri

≤ 25 000 AZN (və ya məbləğin xarici valyuta ekvivalenti)

1 fiziki şəxs zaminliyi və/və ya daşınmaz əmlak girovu və/və ya nağd vəsaitin girovu və/vəya qiymətli/bank metalı girovu

25 000 AZN-50 000 AZN (və ya məbləğin xarici valyuta ekvivalenti)

2 fiziki şəxs zaminliyi və/və ya daşınmaz əmlak girov və/və ya nağd vəsaitin girovu və/və ya qiymətli/bank metalı girovu

≥50 000 AZN (və ya məbləğin xarici valyuta ekvivalenti)

daşınmaz əmlak girovu və/və ya nağd vəsaitin girovu və/və ya qiymətli/bank metalı girovu