Tüketici Kredisi

Tüketici Kredisi

  • Vatandaşlık: Azerbaycan vatandaşı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yaşam ve çalışma izni olan ve esas iş yeri Azerbaycan da olan şahıslar
  • Yaş sınırı    minimum 22`dir. Kredi vadesi sonunda emeklilik yaşını aşmayacak şekilde azami yaş sınırı belirlenmektedir.    

 

FİFD min. 12.9%

 

Teminat:

  • ≤ 25 000 AZN`ye (veya yabancı para cinsi döviz karşılığı) kadar - en az 1 gerçek kişi kefil 
  • 25.000 AZN – 50.000 AZN (veya YP cinsi döviz karşılığı) arası - en az 2 gerçek kişi kefil ve/ veya altın ve/veya taşınmaz emlak 
  • ≥50.000 AZN (veya YP cinsi döviz karşılığı)- taşınmaz emlak ve/veya altın

Not: Yeni verilecek kredinin aylık ödeme tutarıyla müşterinin mevcut ve kefil durduğu yükümlülüklerinin aylık toplamının 30%-ni aşmayan kredi müracatlarında aylık gelirinin üç mislinedek, sözkonusu oran 35% - 45% aralığında olduğu takdirdeyse aylık gelirinin iki mislinedek teminatsız olarak teklif edilebilir.