Vizyon Misyon

Bankanın Stratejik bakışı (Vizyon)

Stratejik hedefimiz dijital satış kanalları da dahil faaliyet gösterdiği her yerde esnek, ortaklarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, teknolojik inovasyona değer veren ve kaliteli hizmet sunan güvenilir bir ortak olan, her aşamada müşterileri ve insan kaynaklarını en değerli varlık olarak değerlendiren, yenilikçi, bir bankadan daha fazlasını vaat eden, güvenilir, değerli ve örnek bir banka olmaktır.

Bankanın Misyonu

Bankanın misyonu aşağıdaki özelliklere göre faaliyet göstermektir:


- Partnerinin ihtiyaç ve beklentilerini kendi bakış açılarından analiz ederek anlar ve ihtiyaçlara en uygun çözümü geliştirmek ve sunmak

- Hizmet yapıları ve dijital platformlar aracılığıyla müşterilere en hızlı ve en verimli ürün ve hizmetleri sunmak

- Etik değerleri ve sosyal sorumluluğu dikkate alarak, uluslararası standartlara uygun, verimli ve karlı bir şekilde faaliyet göstermek

- Ortaklarıyla uzun vadeli işbirliği ilkelerine dayanmak

- Müşteri memnuniyeti birinci öncelik edinmek

- Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri  arasındaki ticaretin artırılmasına hizmet ederek ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek

- Ziraat Finans Grubunun faaliyet gösterdiği ülkeler ve Azerbaycan Cumhuriyeti girişimcileri arasındaki ticaret ilişkilerinde finans ve bankacılık hizmetlerini sunmak

- Azerbaycan Cumhuriyetinin ekonomik ve mali politikalarıyla belirlenen öncelikli alanlara odaklanmak

- İthalat ve ihracat odaklı üretim ve hizmetlerin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik iş projelerini tam, esnek ve en uygun koşullarda destekleyen bir Banka olmak


Bankanın stratejik hedefleri

- Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde finansal aracılık rolü oynayarak, ülkelerimiz arasında deneyim alışverişinin genişlemesine, ekonomik ve mali işbirliğinin sürdürülebilir kılınmasına    olumlu katkı sağlamak

- Ziraat Finans Grubunun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki girişimcilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomisine yatırım yapmaları için gerekli finansal ve bankacılık hizmetini sağlamak

- Azerbaycan Cumhuriyetinde tarım, sanayi üretimi, telekomünikasyon, turizm, inşaat ve diğer öncelikli alanlarda faaliyet gösteren yerel, uluslararası şirketlere mevcut ve gelecekteki yatırım faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli mali ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak

- Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında karşılıklı ticaret ve yatırım faaliyetlerinde en önemli arabulucu olmak.

- Türk kökenli yatırımcıların Azerbaycan'da bankacılık hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak

- Türkiye Cumhuriyetinde çalışan ve yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ile Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşayan ve çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mali hizmet ihtiyaçlarını tam ve etkin bir şekilde karşılamak.

- Azerbaycan'ın bankacılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak.