AML/CFT

Ziraat Bank Azerbaycan Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) ile mücadelede iç kontrol sistemini, ulusal mevzuat ve uluslararası normlara uygun olarak kurmuştur. Banka yenilikleri ve AML/CFT`deki değişikliklere göre, iç kontrol sistemini sürekli geliştirmektedir.

Ziraat Bank Azerbaycan`da genel AML/CFT standart ve ilkelerini net ve açık bir şekilde özetleyen politika ve prosedürler hazırlamıştır. İç Kontrol Sisteminin devamı niteliğinde, AML/CFT Politikası ve AML/CFT Uygulama Esas ve Usulleri hazırlanarak, 30.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. AML/CFT prosedür ve düzenlemeleri, yerel mevzuat ve uluslararası standartlar (FATF 40+9 standartları, Basel Komitesi ve Wolfsberg Grubu prensipleri) doğrultusunda hazırlanmıştır, yerel ve uluslararası standartlarda meydana gelen değişikliklere uygun olarak güncellenmektedir.

Ziraat Bank Azerbaycan, müşterilerine (gerçek veya tüzel kişiler, kuruluşlar, muhabir bankalar) yeterli kimlik  doğrulama prosedürlerinin gerçekleştirilmesi için Müşterini Tanı prensiplerini uygulamaktadır. Banka ayrıca müşteri ve işlem bazlı olarak risk ölçümleri yapmaktadır. Müşterinin kimlik doğrulama sürecinde AML/CFT politikalarına uygun olarak belge esasında veriler alınmaktadır. Aynı zamanda, müşteri bilgilerinin kontrol edilmesi ve güncellenmesi için özel bir süreç vardır.

Bankada AML/CFT politika ve prosedürlerinin uygulanmasını kontrol etmek ve raporlamaya tabi işlemelere ait gerekli raporları hazırlamak amacı ile uyum görevlisi atanmış bulunmaktadır.

Bankada, çalışanların tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmak maksadıyla düzenli olarak AML/CFT eğitimleri uygulanmaktadır. Eğitim programı, yerel mevzuat ve uluslararası standartlar, şüpheli işlemlerin tespiti, müşteri due-diligence süreci, riskli ülke ilişkileri, risk bazlı yaklaşımla kimlik tespiti ve doğrulama prosedürlerinin uygulanmasına yönelik yenilikleri ve değişiklikleri kapsamaktadır. Banka tarafından eğitime ait materyaller ve katılımcı bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Mevzuat, düzenleme veya AML sürecinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Banka çalışanları konu hakkında bilgilendirilmektedir.

Bankada AML/CFT sürecinin yeterliliğini ölçen iç denetim mekanizması kurulmuştur. İç Denetim mekanizması kanun ve mevzuat gereklerine uygun olarak potansiyel hataların ve eksikliklerin zamanında tespitini sağlayarak, ilgili risklerin azaltılmasını temin etmektedir.