FATCA/CRS

Ziraat Bank Azerbaycan ASC, 30.12.2014 tarihinde Bankacılık lisansı almıştır. 05.02.2015 tarihinde IRS portalına başvurularak kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. Banka GINN numarası ZKPVH5.99999.SL.031, başvuru statüsü ise “Registered Deemed-Compliant Financial Institution(including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)`dır.