FATCA/CRS

Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 30 dekabr 2014-cü il tarixində verilmiş 255 saylı lisenziya əsasında fəaliyyətə başlamışdır. 05.02.2015-ci il tarixində ABŞ-ın Daxili Gəlirlər Xidməti (IRS) portalına müraciət edilərək qeydiyyatdan keçilmişdir. Bankın GIIN nömrəsi ZKPVH5.99999.SL.031, müraciət status isə “Model 1 IGA uyğun olaraq hesabat verən maliyyə institutu” (Registered Deemed-Compliant Financial Institution including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)`dır.