Əmanətlər

Ziraat Bank Azərbaycan əlavə vəsaitlərinizin səmərəli dəyərləndirilməsi üçün sərfəli faiz və müddətlərlə depozit məhsullarını təklif edir.

Minimum Əmanət Məbləği                                                           

  • 1 000 AZN/ USD/ EUR

Faizlərin Ödəniş Şəkli

  • Aylıq, rüblük və müddət sonunda

Müddətin Uzadılması

  • Əmanət müqaviləsinin müddəti başa çatdıqda müştərinin tələbi əsasında bitmə gününə olan şərtlərlə uzadıla bilir.

Əmanətin Vaxtından Əvvəl Götürülməsi

  • Əmanət müqaviləsinə müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verilməsi zamanı, o günə kimi müştəriyə ödənilmiş faizlər əmanətin ana məbləğindən silinir və müştəriyə AZN valyutalı əmanətlər üzrə 0.5%, USD valyutalı əmanətlər üzrə 0.2%, EUR valyutalı əmanətlər üzrə 0.1% illik faiz dərəcəsi üzərindən əmanətin qüvvədə olduğu müddət üçün faizlər hesablanıb ödənir.

Müddət Sonunda Faiz Ödənişli Standard Əmanət

                      
 
                                   Müddət Sonunda Faiz Ödənişli Standard Əmanət
 

Müddət aralığı (ay)

     
                 Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi  
     

    AZN    

    USD    

    EUR   

3 ay

2.5%         

2.0% 

1.5% 

 6 ay

4.5%        

2.25%

1.75%

9 ay

6.5%       

2.5%      

2.0%          

12 ay

7.5%       

2.75%       

 2.25%         

18 ay

7.75%       

3.0%    

 2.5%        

24 ay

8.0%               

3.0%      

 2.5%        

 >=36 ay

7.0%      

2.75%     

 2.0%      

 

Aylıq Faiz Ödənişli Standart Əmanət

                    

 Aylıq Faiz Ödənişli Standart Əmanət

Müddət aralığı (ay)

Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi

AZN

USD

EUR

6 ay

4.0%

1.75%

1.25%

9 ay

6.0%

2.0%   

1.5%

12 ay

7.0%

          2.25%         

1.75%

18 ay

7.25%

         2.5%       

2.0%

24  ay

7.5%

         2.5%        

2.0%

T >=36 

6.5%

        2.25%       

1.5%

 

Rüblük Ödənişli Standart Əmanət

                  

Rüblük Ödənişli Standart Əmanət

Vade

Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi

AZN

USD

EUR

9 ay

6.25%  

        2.25%         

1.75%

12 ay

     7.25%       

      2.5%        

2.0%

18 ay

       7.5%         

   2.75%    

2.25%

24 ay

               7.75%                 

      2.75%       

2.25%

T >=36 

          6.75%          

 ​​2.5%  

1.75%