Müxbir Əlaqələr

Nostro Hesab

Valyuta

SWIFT BIC

Hesab Nömrəsi

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

AZN

NABZAZ2C

AZ42NABZ01350100000000095944

       

 

 

 

 

 

Ziraat Bank Türkiyə

TRY

 

 

 

 

 

TCZBTR2A

TR350001001401999031725012

USD

TR080001001401999031725013

EUR

TR780001001401999031725014

GBP

TR510001001401999031725015

AED

TR020001001401999031725024

CHF

TR720001001401999031725025

Banco de Sabadell İspaniya

EUR

BSABESBB

0901012242
       

Bank of New York Mellon 

USD

EUR

IRVTUS3NXXX

IRVTUS3NXXX

 

8901509167

8033054905

       

Societe Generale

EUR

SOGEFRPPXXX

001017442910