Ümumi məlumat

Bankda fəaliyyət göstərən daxili komitələr, onların əsas vəzifələri və tərkibi haqqında məlumat

Mükafatlandırma siyasətinin əsas prinsipləri və mükafatın dəyişkən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan metod və meyarlar barədə məlumat

Bankın son maliyyə ili üzrə auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyatı nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)

Bankın dividend siyasəti

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi

Qeyri-standart kreditlər üzrə məlumatlar

Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti

Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü

İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti

Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyı və xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması

Ziraat Bank Türkiyə