Bankın dividend siyasəti

Ziraat Bank Azərbaycan, aktivlərinin həcminin artmasını nəzərə alaraq 2019-2020-ci illər ərzində əldə edəcəkləri mənfəəti bankın kapital ehtiyatlarına və ya nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəltməyi planlaşdırılmaqdadır. Maliyyə ilinin zərərlə başa vurulması və nəticədə məcmu kapital tələbinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş həddən aşağı düşməsi halında səhmdarlar tərəfindən əlavə kapital artımı nəzərdə tutulur.

Yenilənmə tarixi: 24.05.2019