Tarımsal finansman

Tarımsal Finansman

Azerbaycan Cumhuriyeti` nin Maliye  Bakanlığı ile  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası` nın işbirliği sonucunda yaratılmış 

“Tarımın Rekabetçiliğinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Bankamız Tarımsal Finansmanın sağlanmasına özenle yaklaşmaktadır.  

Bu tür krediler , tarımsal faaliyetlere bağlı olan işletme faaliyetlerinin  genişletilmesine, işletme sermayesinin arttırılmasına ve diğer harcamalara mali kaynağın sağlanmasına imkan yaratmaktadır.