Azerbaycan Cumhuriyeti nin Girişimciliğin Gelişimi Fonu kredileri

Azerbaycan Cumhuriyeti` nin Girişimciliğin Gelişimi Fonu kredileri 

Devlet programı kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Girişimciliğin Gelişimi Fonu ile işbirliği neticesinde,

Müşterilere fon kaynağını kullanarak ayrıcalıklı şartlarla krediler teklif edilmektedir.  

Kredinin önemli avantajı ana para ödemesiz dönemin mevcut olmasıdır. Belirtilen dönemde sadece kredi faizleri ,

ana para ödemesiz dönem bittikten sonra ise ana parası ve faizleri her ay tabloya uygun olarak ödenmelidir. 

Anapara ödemesiz dönem kredinin süresiyle doğrudan ilişkilidir ve kredi süresinin yarısına kadar verilebilir.