Evin Ziraat Bankdan

Müştəriyə aid tələblər

• Kredit yalnız Azərbaycan vətandaşları üçün nəzərdə tutulur

• Kredit vermək üçün minimum 22 yaş həddi müəyyən edilmişdir. Kreditin bitmə tarixi borcalanın təqaüd yaşını keçməməlidir.

 

Kredit məbləği

• Kreditin məbləği AZN valyutası olmaq şərtilə alınan əmlakın ekspert dəyərinin  maksimum 70% -i həcmində ola bilər.

• Kredit Türkiyədə əmlak alınması məqsədiylə ayrılır.

Təminat

• Kreditin əsas təminatı qismində daşınmaz əmlakın ipоtekası çıxış edir  (zəruri hallarda zaminlik, qarantiya və sairələr çıxış edə bilər)

Müddət

  • 60 ay 

Ödəniş Şəkli

  • Aylıq annuitet

FİFD: min 12.95

Qeyd     

• Ev alışı prosesində bankımız müştəriyə evin qiymətləndirilməsi zamanı və digər ipoteka əməliyyatlarının icrasında müqavilə bağladığımız şirkətlər vasitəsi ilə, sığorta əməliyyatlarının icrasında isə “Türkiye Sığorta” vasitəsi ilə yardımçı olmağı, müştəri isə öz növbəsində əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərə əsasən ona bank tərəfindən ayrılan kreditin ümumi məbləği və müştərinin ödəyəcəyi 30%-lik hissə, daşınmaz  təminatın girova alınma prosesi həyata keçirildikdən sonra satıcının Türkiyə Ziraat Bankında olan hesabına köçürülür.

• Ekspertiz, ipoteka və sığorta xərcləri kredit müştərisi tərəfindən ödənilir.