Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kredileri

Küçük ve orta ölçekli işletme kredileri

KOBİ`lerin iş ihtiyaçlarının  finansmanı  için  verilmektedir.

Kredi duran varlıkların satın alınması , işletme sermayesinin artırılması ve diğer ihtiyaçlar için sunulmaktadır. 

Hizmetin avantajları 

Uygun Faiz Oranları 

Faiz ödemeli dönem veya faaliyete bağlı ödeme planı 

Paralel Krediler 

Uygun şartlarla uzun süreli mali kaynaklara ulaşma imkanı

İş gereksinimlerine uygun farklı kredi türleri: bir kereye mahsus veya parça parça

Uygun şartlarla geri ödeme: aylık eşit taksitli veya özel hazırlanmış geri ödeme tablosu