Bankkart Mastercard Business Debit

Mastercard  Business Debit ilə işinizin bütün xərclərini nəzarət altında saxlayın!
 

- Şirkətin nağdsız dövriyyələrini etmək
- Ezamiyyət və nümayəndəlik xərcləri (mehmanxana, avtomobil icarəsi, bilet sifarişi və s.)
- Təsərrüfat ehtiyacları xərcləri (dəftərxana məmulatları və s.)
- Müəssisənin başlıca fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər (mal alınması, təchizatçılarla hesablaşmalar)
- HÖP-də və gömrük məntəqələrində rüsumların rahat və sürətli ödənişini həyata keçirmək
- Vergi, rüsum, icarə haqqı
- Digər ödənişlər

 

Kart Tarifləri