Bankkart MC Biznes

Bankkart Biznes ilə işinizin bütün xərclərini nəzarət altında saxlayın!

MC Debit Biznes

- Şirkətin nağdsız dövriyyələrini etmək
- Ezamiyyət və nümayəndəlik xərcləri (mehmanxana, avtomobil icarəsi, bilet sifarişi və s.)
- Təsərrüfat ehtiyacları xərcləri (dəftərxana məmulatları və s.)
- Müəssisənin başlıca fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər (mal alınması, təchizatçılarla hesablaşmalar)
- HÖP-də və gömrük məntəqələrində rüsumların rahat və sürətli ödənişini həyata keçirmək
- Vergi, rüsum, icarə haqqı
- Digər ödənişlər

Kartın qiyməti 1 illik: 30 AZN
Kartın qiyməti 2 illik: 35 AZN
Kartın qiyməti 3 illik : 40 AZN

Nağdsız ticarətdə günlük limit: 10 000 AZN/5000 USD/5000 EUR