Faktoring

Faktoring

Faktoring – Kurumsal şahıs ve girişimcilerin Alıcılarına olan para talep etme hakkının Faktöre ( Bankaya) aktarılması karşılığında, işletme sermayesinin Banka tarafından finanse edilmesine imkan yaratan üründür. Başka bir deyişle, satıcı tarafından sözleşme kapsamında perakende satış için acenteye satılan malların değeri, bu malların fiili satışından önce faktör (Banka) tarafından ödenir. Bu durumda, alıcı malları mümkün olan en kısa sürede ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Her iki taraf da olası riskleri en aza indirir, iş sürekliliğini sağlar ve işletme sermayesini arttırır.

 

 

Faktoring hizmetinin avantajları:

Ticaret operasyonları sırasında ödeme risklerinin azaltılması;

Sürekli üretim süreci ve ticaret işlemleri imkanı;

Alacakların % 90-ına kadar hızlı erişim;

 

İşletme sermayesinde artış, uygun şartlarda finansman;

Tedarikçi ve Alıcı şirketler arasında güvenilir ortaklık.