Aqrar Kreditlər (AKİA)

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA)

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı layihələrin və proqramların Aqrar Kredit və  İnkişaf Agentliyinin vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi

- Güzəştli şərtlərlə kənd təsərrüfatı kreditlərinin verilməsi.

- Kənd təsərrüfatı texnikasının alınması və damazlıq heyvanların kreditləşməsini tətbiq edilən güzəştlərin maliyyələşdirilməsi

- Fermerlərə subsidiyaların verilməsini və s.

200 000 AZN- dən yuxarı kreditlər güzəştli şərtlərlə kənd təsərüfatı istehsal vasitələrinin alınması üçün ayrılmış kreditlərdir.