Kənd Təsərrüfatının Maliyyələşdirilməsi

Kənd Təsərrüfatının Maliyyələşdirilməsi

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının tərəfdaşlığı nəticəsində yaradılmış

"Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində Bankımız kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinə xüsusi ehtiramla yanaşmaqdadır.

Bu növ kreditlər, kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan sahibkarlıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə,dövriyyə kapitalının artırılmasına və digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə imkan verir.