Overdraft

Overdraft

Vəsaitiniz çatmırsa biz varıq!

Qısa müddət ərzində korporativ müştərilərə dövriyyə vəsaitlərinin (ödənişlərin) maliyyələşdirilməsi üçün kredit məhsuludur.

Müştəriyə cari hesab qalığından daha çox məbləğlərdə cari hesab üzrə əməliyyatları həyata keçirmək imkanı verir.

Müştərilərimizə biznes tərəfdaşları qarşısında öhdəliklərini vaxtında həyata keçirmək üçün əlavə maliyyə mənbəyindən istifadə imkanı yaradır.

Xidmətin üstünlükləri

- Cari hesabda olan məbləğdən daha çox vəsaitin istifadəsi imkanı

- Müqavilənin müddəti ərzində overdraft limitindən istifadə imkanı

- Faiz dərəcəsinin overdraft limitinin yalnız istifadə edilmiş məbləğinə tətbiq olunması