Korporativ kreditlər

Korporativ kreditlər

Dünyanın 18 ölkəsində fəaliyyət göstərən Ziraat Bank şəbəkəsi Azərbaycanda iqtisadiyyatın istənilən sahəsində olan iri şirkətlərin maliyyə ehtiyyaclarını təmin etməyi uğurla həyata keçirir. 

Ziraat Bank strategiya olaraq Korporativ müştərilərə xüsusi yanaşma və dəstək verməkdədir. 

Xidmətin üstünlükləri

- Böyük məbləğlərdə kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

- Kreditin daha uzun müddətli olması

- Kredit üzrə güzəştli müddətdən istifadə imkanı

- Daha sərfəli faiz dərəcələri

- Kredit şərtlərinin hər bir müştəriyə fərdi yanaşma əsasında müəyyənləşdirilməsi