Korporativ Əmanətlər

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 15 May 2015-ci il tarixdən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən milli valyutada olan qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini 12%, xarici valyutada isə 2,5% müəyyən edilib. Bu faizdən yuxarı faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilən əmanətlər qorunmur və bu əmanətlərə görə kompensasiya ödənilmir.

2016-cı il Fevralın 1-dən qüvvədə olan fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, gəlir vergisindən azad edilməsi müddəti 7 il, yəni 2023-ci ilin fevralınadək uzadılmışdır.

Standart Əmanət Məhsulu

Pul vəsaitlərinizi artırmağın yollarını axtarırsınız? O zaman Ziraat Bank Azərbaycan ASC sizlərə aşağıdakı şərtlərlə əmanət məhsulu təklif edir. 

 

Minimum Əmanət   Məbləği

  • 1 000 AZN/ USD/ EUR

Faizlərin Ödəniş Şəkli

  • Aylıq, rüblük və müddət sonunda
Müddətin Uzadılması 
  • Müqavilədə qeyd olunan müddət başa çatdığı sonuncu gün, yerləşdirilmiş vəsait müştəri tərəfindən geri alınmadıqda, müqavilə eyni şərtlərlə eyni tarixdən ancaq o gün Bankda mövcud olan tariflərlə yenilənir.

Əmanətin Vaxtından Əvvəl Götürülmesi

  • Əmanət müqaviləsinə müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verilməsi zamanı, o günə kimi müştəriyə ödənilmiş faizlər əmanətin ana məbləğindən silinir və müştəriyə AZN valyutalı əmanətlər üzrə 0.5%, USD valyutalı əmanətlər üzrə 0.2%, EUR valyutalı əmanətlər üzrə 0.1% illik faiz dərəcəsi üzərindən əmanətin qüvvədə olduğu müddət üçün faizlər hesablanıb ödənir.

 

Hüquqi şəxslər üçün əmanətlər üzrə faiz dərəcələri fərdi qaydada təyin edilir.