Əmanətlər

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 15 May 2015-ci il tarixdən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən milli valyutada olan qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini 12%, xarici valyutada isə 2,5% müəyyən edilib. Bu faizdən yuxarı faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilən əmanətlər qorunmur və bu əmanətlərə görə kompensasiya ödənilmir.

2016-cı il Fevralın 1-dən qüvvədə olan fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, gəlir vergisindən azad edilməsi müddəti 7 il, yəni 2023-ci ilin fevralınadək uzadılmışdır.

Standart Əmanət Məhsulu

Pul vəsaitlərinizi artırmağın yollarını axtarırsınız? O zaman Ziraat Bank Azərbaycan ASC sizlərə aşağıdakı şərtlərlə əmanət məhsulu təklif edir. 

Minimum Əmanət   Məbləği

1.000 AZN/USD/EUR

Minimum Əmanət  Müddəti

AZN, USD valyutalı əmanətlərdə 3 ay, EUR valyutalı əmanətlərdə 12 ay

Maksimum Müddət

36 ay

Faizlərin Ödəniş Şəkli

Aylıq, üç ayda bir, altı ayda bir və müddət sonunda

Müddətin Uzadılması

Müqavilədə müəyyən olunan müddətin bitdiyi sonuncu gün əmanət Əmanətçi tərəfindən geri götürülmədikdə, müqavilə eyni şərtlərlə həmin tarixdən, lakin həmin günə Bankda qüvvədə olan faiz dərəcəsi tətbiq olunmaqla uzadılır.

Əmanətin Vaxtından Əvvəl Götürülmesi

Əmanət müqaviləsinə müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verilməsi zamanı, o günə kimi müştəriyə ödənilmiş faizlər əmanətin ana məbləğindən silinir və müştəriyə AZN valyutalı əmanətlər üzrə 0.5%, USD valyutalı əmanətlər üzrə 0.1%, EUR valyutalı əmanətlər üzrə 0.05% illik faiz dərəcəsi üzərindən əmanətin qüvvədə olduğu müddət üçün faizlər hesablanıb ödənir.

 

Hüquqi şəxslər üçün əmanətlər üzrə faiz dərəcələri fərdi qaydada təyin edilir.