Kurumsal/Ticari Mevduat

Ziraat Bank Azerbaycan 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mevduatların Sigortalanması Fonu`na üyedir. Mevduat Sigortası Fonu'nun aldığı karara göre, ulusal para biriminde korunan mevduatlara ilişkin maksimum yıllık faiz oranı % 12 ve döviz cinsinden % 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranının üzerinde belirlenen faiz oranlarından açılan mevduatlar korunma kapsamına dahil edilmemekte  ve bu  tür mevduatlar için herhangi bir tazminat ödenmemektedir.


1 Şubat 2016'dan itibaren bireysel mevduatlar için ödenen yıllık faiz gelirinin  gelir vergisinden muafiyet süresi 7 yıl, yani Şubat 2023'e kadar uzatılmıştır.

Standart Vadeli Mevduat

Standart Vadeli Mevduat Ürünümüzle, birikimlerinizi güvence altına alarak avantajlı faiz oranları ile değerlerini artırabilirsiniz.

 

  

Minimum Vadeli Mevduat Tutarı

  •  1 000 AZN/USD/EUR 

Faiz Ödeme Şekli

  • Aylık, dönemlik ve vade sonu

Vade Uzatımı

  • Sözleşmede belirtilen sürenin bittiği son gün vadeli mevduat müşteri tarafından geri alınmadıkta, sözleşme aynı koşullarla aynı tarihten, ancak o gün Bankada yürürlükte olan güncel faiz oranından yenilenir.

Erken Kapama

  • Vadeli Mevduat Sözleşmesinin müşteri tarafından süresinden önce feshi durumunda, müşteriye ödenmiş olan faizler ana paradan düşülerek AZN cinsi mevduatlarda %0.5, USD cinsi mevduatlarda %0.1, EUR cinsi mevduatlarda 0.05% oranında faiz ödemesi yapılmaktadır.

 

 

Kurumsal müşteriler için vadeli hesap faizleri özel olarak belirlenir.