Mevduat

Ziraat Bank Azerbaycan 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mevduatların Sigortalanması Fonu`na üyedir. Mevduat Sigortası Fonu'nun aldığı karara göre, ulusal para biriminde korunan mevduatlara ilişkin maksimum yıllık faiz oranı % 12 ve döviz cinsinden % 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranının üzerinde belirlenen faiz oranlarından açılan mevduatlar korunma kapsamına dahil edilmemekte  ve bu  tür mevduatlar için herhangi bir tazminat ödenmemektedir.


1 Şubat 2016'dan itibaren bireysel mevduatlar için ödenen yıllık faiz gelirinin  gelir vergisinden muafiyet süresi 7 yıl, yani Şubat 2023'e kadar uzatılmıştır.

Standart Vadeli Mevduat

Standart Vadeli Mevduat Ürünümüzle, birikimlerinizi güvence altına alarak avantajlı faiz oranları ile değerlerini artırabilirsiniz.

Minimum Vadeli Mevduat Tutarı

  • 1.000 AZN/USD/EUR
  •  

Minimum Vadeli Mevduat Vadesi

AZN, USD cinsi vadeli mevduatlarda 3 ay, EUR cinsi vadeli mevduatlarda 12 ay

Maksimum Vade

36 ay

Faiz Ödeme Şekli

Aylık, üç ayda bir, altı ayda bir ve vade sonu

Vade Uzatımı

Sözleşmede belirtilen sürenin bittiği son gün vadeli mevduat müşteri tarafından geri alınmadıkta, sözleşme aynı koşullarla aynı tarihten, ancak o gün Bankada yürürlükte olan güncel faiz oranından yenilenir.

Erken Kapama

Vadeli Mevduat Sözleşmesinin müşteri tarafından süresinden önce feshi durumunda, müşteriye ödenmiş olan faizler ana paradan düşülerek AZN cinsi mevduatlarda %0.5, USD cinsi mevduatlarda % 0.1, EUR cinsi mevduatlarda %0.05 oranında faiz ödemesi yapılmaktadır.

 

 

Kurumsal müşteriler için vadeli hesap faizleri özel olarak belirlenir.