Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti

Hesabat tarixi:    31/03/2021  
   
Yaradılmış ehtiyyatlar (AZN) 8585241,42
Kredit portfelinə nisbəti 5%