Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü

Tarix 30/04/2020


İqtisadi sector 
Yerləşdirmə (AZN) 
Vaxtı keçmiş kredit məbləğ ilə (AZN)
 Fiziki şəxslərə istehlak kreditləri 
11499690
-
Kənd təsərrüfatı və emal sektoru
 6996990
849850
Sənaye və istehsal sektoru 
38097470
-
Ticarət sektoru
 46968880 
-
Xidmət sektoru 
27524080
4122000
Tikinti sektoru 
18233440
397860
 Nəqliyyat sektoru
 1445000
-
Cəmi 
150765550
5369710