Ziraat Bank Azərbaycan ASC olaraq bütün vətəndaşlarımızı Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü münasibətiylə təbrik edirik.

Ziraat Bank Azərbaycan ASC olaraq bütün vətəndaşlarımızı Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxmışdır. Məhz buna görə də tariximizə Milli Qurtuluş kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. Xalqımızı Milli Qurtuluş günü münasibətilə təbrik edir, dövlətimizə əbədi və sarsılmaz müstəqillik arzulayırıq.