Kredit Riski

Kredi riski, borçlunun yükümlülüklerini zamanında kısmen veya tamamen yerine getirmemesi sonucu zararın ortaya çıkması riskidir.

Bankanın ilgili yapısal birimleri, kredi portföyünün sektörlere, bölgelere, kuruluşlara, vadesi geçmiş kredilere göre konsolidasyonunu analiz eder. Bu durumda, Banka tarafından verilen krediler için yeterli teminat gibi risk faktörleri dikkate alınmaktadır.
Ziraat Bankası Azerbaycan, kredi riskini ve kredi portföyünü doğru bir şekilde yönetmek için bir dizi yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemler, borçluların finansal durumunun gözden geçirilmesi, kredilerin izlenmesi, kredibilite sınırlarının belirlenmesi, yetkilerin bölünmesinin uygulanması, uygulanabilir standartlara uyum, teminatın yeniden değerlenmesi, kredilerin sektör ve endüstriye göre çeşitlendirilmesi ve diğer yöntemleri içerir.