Stratejik Risk

Stratejik risk bankanın hissedarları tarafından belirlenen stratejiye göre hazırlanmış ve hayata geçirilmesi öngörülen Stratejik Planın gerekliliklerine uyulmaması sonucu oluşan risktir.

Bu riskin ana faktörleri, bankanın stratejik vizyonuna uymayan kararlar, hatalardan kaynaklanan kayıplar, bankanın stratejik hedeflerine ulaşmak için yetersiz mali ve insan kaynakları sağlanması, bankanın yetersiz risk iştahı vb. . gösterilebilir.

Ziraat Bankası Azerbaycan ASC stratejik riski yönetmek için bir dizi yöntem kullanmaktadır. Banka, etkin bir yönetim yapısı, yetkilerin sistematik ve uygun dağılımı, kontrol mekanizmaları, limitlerin uygulanması, sürekli izleme ve bu riski yönetmek için diğer araçları kullanmaktadır.