Likidite Riski

Likidite riski planlanan ve beklenmeyen ödemelerin zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmemesi, bu ödemelerin ek kaynaklar aracılığıyla sağlanamaması riskidir.

Likidite riskinin ana faktörleri olarak, bankanın varlık kalitesinin düşük olması,  yanlış faiz politikası , alınan kaynakların uygun olmayan şartlarda dağılımı, imaj riskinin ortaya çıkması, kredi portföyü kalitesinde  ve karlılığında azalma  vb. gösterilebilir.

Likidite pozisyonunu korumak , güvenilir ve finansal açıdan istikrarlı bir banka olarak faaliyet göstermek için "Ziraat Bank Azerbaycan" ASC fonların doğru kullanılmasına önem gösterir.  Banka, söz konusu riske karşı korunmak amacıyla, alınmış kaynakların kâr için etkin bir şekilde tahsisi, likidite riski durumunda finansal kaynakların temini için kanalların oluşturulması, varlık ve yükümlülüklerin uygun yönetimine dikkat eder.