İmaj Riski

İmaj riski ,banka faaliyetlerinde müşteri memnuniyetinin korunmaması, müşteriler ve kontrol organları tarafından banka faaliyetine uygun olmayan bilginin yayılması sonucunda zararın ortaya çıkması riskidir.

İmaj riskine neden olabilecek önemli faktörler olarak banka hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgilerin yayılması, kontrol organları tarafından bankacılık faaliyetinde uygulamalı olan mevzuat düzenlemelerinin ve talimatların taleplerine uyulmaması durumlarının tespitinde, bankanın mali durumunun kötüleşmesi sonucu zararın artışı, risk yönetiminde yetersizlik gibi faktörler gösterilebilir. Banka, imaj riskinin gerçekleşmesi sonucu finansal zorluklar, likidite riski, kredi riski, müşteri güvensizliği gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşabilir. Bankalar imaj riskinin önlenmesi amacıyla farklı yöntemler kullanır.

"Ziraat Bank Azerbaycan" ASC, müşterilerine kaliteli hizmet veren, dayanıklı ve güvenilir iş ortağı olduğunun teyit edilmesine özen gösterir. Banka iş sektöründe  olumlu bir imaj oluşturmak  ve müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve güvenilen bir  finansal kurum olmak yönünde faaliyet göstermektedir.