Operasyon Riski

Operasyon riski bankanın iç süreclerine bağlı olarak yetersizlik veya hatalar sonucu başarısızlıkla sonuçlanmış insan kaynakları, yönetim sistemi ve bankanın kontrol edemediği kenar faktörlerden meydana gelen risklerdir. Operasyon riskleri aşağıdakileri içerir:

İnsan kaynakları riski: Bankanın çalışanları tarafından faaliyetleri ile ilgili belirlenen hukuki standartların ve bankanın iç kuralları ve uygulama usul esaslarının ihlali sonucunda zararın ortaya çıkması riski.

Banka insan kaynakları ile ilgili olarak risk yönetimi doğrultusunda düzgün personel politikalarının ve etkin risk yönetimi yapılmasına imkan veren organizasyon yapısının uygulanmasını öngörüyor.

Banka, personelin profesyonellik kalitesi ve seriştelerinin artırılması yönünde eğitimler düzenliyor ve iş kalitesi standartlarının korunması için uygun adımlar atıyor. Banka insan kaynakları yönetimi işini Merkez Bankasının "İnsan Kaynakları ve Riayet olunma Standartı"nı esas alarak kurmuştur.

Sistem riski: Bankada olan sistem ve teknolojilerden kaynaklanan bir nedenle ortaya çıkan sorunlarla ilgili zararın oluşması riskidir. Herhangi bir nedenle sistem veya teknolojilerden kaynaklanan kayıplar insan kaynakları riski veya yabancı faktör riski gibi sınıflandırılır.

Sistem risklerinin kontrol edilmesi ve mümkün muhtemel risk oranlarının belirlenmesi yönünde Bankanın bilgi teknolojilerinden sorumlu yapısal bölümü ile birlikte koordineli çalışma düzenlenmiştir. Bankanın bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile Merkez Bankasının "Bilgi Teknolojileri Standartı" esas alınarak ilgili standartlara göre düzenlenmiştir.

Süreç riski: Bankada kural ve iş süreçlerinde olan hatalar veya çeşitli işlem ve faaliyet türlerini kapsayan kuralların olmamasıyla ilgili oluşan risktir. Banka bu riskin kontrol edimesi amacıyla, süreçlerin analizini yaparak uygun iş sürecinin sağlanmasını ve olması muhtemel risklerin engellenmesini öngören iş süreçleri hazırlamıştır.

Yasal risk: Bankanın bağlanmış sözleşmelerinin mevcut mevzuat ve düzenleyici düzenlemelerin gereklerine uygun olmayan şekilde tertip edilmesi sonucu masraflardan oluşan risktir. Bu riskin oluşma nedeni olarak, bankanın ülke mevzuatının ve kontrol organının mevcut talimatlarına ve ya sözleşme şartlarına riayet olunmaması gösterilebilir.