Piyasa Riski

Piyasa riskleri mali piyasada faiz oranları, döviz kurları, menkul ve banka ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen değişikliklerle ilgili kayıpların oluşması riskidir.
Bankacılık sektöründeki piyasa riskleri aşağıdaki riskleri içermektedir:
Faiz riski: Bankanın faiz oranlarının olumsuz yönde değişmesi sonucu oluşan risktir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, faiz oranlarının aktif ve pasiflere dağılımındaki tutarsızlıklar, faiz marjlarındaki değişiklikler faiz riskinin nedenleri olabilir.
Döviz riski: Bankanın yabancı para türünde bilanço ve bilançodışı yapısında olan değerlerin, döviz kurunda olumsuz yönde değişimler sonucu zararın ortaya çıkması riskidir. Bu riskin temel nedeni olarak  , bankanın aktif yapısındaki  döviz hacmindeki açıklar, finans sektöründeki ciddi negatif  döviz kuru  dalgalanmaları  gösterilebilir.
Sermaye riski: Menkul portföy kalitesinin bozulması sonucu oluşan risktir. Bu risk, menkul piyasasında spekülatif  amaçlarla  kullanılan sermaye türevlerini etkiler.
Piyasa riski yönetiminin eksikliği nedeniyle, banka ciddi mali kayıplarla karşılaşabilir. Bu amaçla Ziraat Bankası Azerbaycan ASC, piyasa riski yönetimi sürecindeki riskleri en aza indirmek ve finansal piyasadaki değişikliklere uyum sağlamak için yeterli tedbirleri almaktadır. Banka, faiz oranlarının ve döviz kurundaki dalgalanmaların duyarlılık analizlerini yaparak olası zararları önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Sermaye risklerinden kaçınmak için, sağlam menkul kıymetler portföy yönetimi, kur riski yönetimindeki riskten korunma (opsiyon, takas) işlemleri yoluyla gerçekleştirilir.